Tidigare utställningar

Tidigare utställning

Om ett rikt affärsliv i gamla Borstahusen

Det fanns en tid då det sjöd av affärsliv i Borstahusen. Det var så rikt att de två damerna ej behövde ta linjebussen in till Landskrona Stad för att handla.

En omfattande utställning visar ett unikt och historiskt bild- och berättelsematerial. Utställningen är skapad så att besökarna ges en möjlighet att få en god inblick i Borstahusarnas unika egenskaper att idka så många affärsrörelser i det lilla fiskar- samhället, att dess invånare sällan behövde ta sig till Landskrona för att handla. Borstahusens Museiförening har lyckats finna ett rikt och omfattande bildmaterial på de affärsrörelser som fanns under förra seklet. Läs fyra infödda Borstahusares berättelser om sin uppväxttid i fiskarsamhället.