Borstahusens Museiförening

Välkommen till Borstahusens museiförening

Bli medlem och stötta vår verksamhet.
Då får du gratis inträde till museum och konsthall, rabatt på inträde till våra trevliga och intressanta föredrag, samt rabatt hos våra samarbetspartners

Allt detta för endast 150 kronor om året

Föredrag Hösten 2017

Tisdag 12/9 Kl. 19:00
Karin Thunberg
”Mod att leva – mellan köksfönstret och evigheten”

Tisdag 3/10 Kl. 19:00
Tommie Sjöberg
”Dag Hammarskjöld och FN”

Tisdag 7/11 Kl. 19:00
Kalle Lind
”Skånska personligheter”

Tisdag 28/11 Kl. 19:00
Ewa-Gun Westford
”Polisarbetet inifrån som jag upplevt det”.

Ansökan medlemskap

Borstahusens Museiförening - Styrelse

Göran Green
ordförande
0739-208820
goran@gcgruppen.com

Lennart Halldin
vice ordförande

Birger Olsson
Sekreterare

Folke Pehrsson 
kassör

Sarah von Liewen

Camilla Christerson

Lennart Cronsell

Maria Elfström

Peter Holmberg

Revisorer
Nils-Erik Nilsson
Thor-Leif Hansson

Revisorsuppleant
Anita Andersson

Valberedning
David Olow (sammankallande),
Ingrid Jerlsten,
Jan Elfström