Borstahusens Museiförening

Välkommen till Borstahusens Museiförening

Bli medlem och stötta vår verksamhet. För endast 150 kronor om året får du gratis inträde till museum och konsthall, rabatt på inträde till våra trevliga och intressanta föredrag samt rabatt hos våra samarbetspartners.

Klicka här för att se våra föredrag under våren 2019

Ansökan medlemskap

Borstahusens Museiförening - Styrelse

Gunlög Stenfelt 
Ordförande
073-3473157
gunlog.stenfelt@telia.com

Lennart Halldin
Vice ordförande

Birger Olsson
Sekreterare

Folke Pehrsson 
Kassör

Bill Larsson

Camilla Christerson

Karin Bergöö Ripell

Lennarth Cronsell

Maria Elfström

Peter Holmberg

Revisorer
Nils-Erik Nilsson
Thor-Leif Hansson

Revisorsuppleant
Vakant

Valberedning
David Olow (sammankallande)
Ingrid Jerlsten
Maria Elfström