Borstahusens Museiförening

Välkommen till Borstahusens museiförening

Bli medlem och stötta vår verksamhet.
Då får du gratis inträde till museum och konsthall, rabatt på inträde till våra trevliga och intressanta föredrag, samt rabatt hos våra samarbetspartners

Allt detta för endast 150 kronor om året

 

Föredrag 2017

Tisdag 21/2 Kl. 19:00
Rolf Gustavsson
”Europeiska episoder”

Tisdag 7/3 Kl. 19:00
Carl-Olof Orsander
”Ett lands kap av ett landskap”

Tisdag 21/3 Kl. 19:00
Eva Helen Ulvros
”Kvinnors röster. Fascinerande människoöden från 1800-talets Skåne.”

Tisdag 9/5  Kl. 19:00
Konsert med NEW SUNNY SIDE RAMBLERS!
Bandet som tidigare gjort succé på Pumphuset är tillbaka för en konsert med sin egen form av Hillbilly musik.

 

Ansökan medlemskap

Borstahusens Museiförening - Styrelse

Göran Green
ordförande
0739-208820
goran@gcgruppen.com

Lennart Halldin
vice ordförande

René Krogh 
Kassör

Bodil Johansson
sekreterare

Birger Olsson
Ledamot

Folke Pehrsson
Ledamot
sammankallande

Bill Larsson
Ledamot

Lennarth Cronsell
Ledamot representerar
Borstahusens Konstförening

Emma Björsing
Suppleant

Peter Holmberg
Suppleant

Revisorer
Ihan Christiansson
Lise Bröndum

Revisorsuppleant
Anita Andersson

Valberedning
David Olow (sammankallande),
Ingrid Jerlsten,
Jan Elfström