Borstahusens Museiförening

Välkommen till Borstahusens Museiförening

Bli medlem och stötta vår verksamhet. För endast 150 kronor om året får du gratis inträde till museum och konsthall, rabatt på inträde till våra trevliga och intressanta föredrag samt rabatt hos våra samarbetspartners.

Klicka här för att se våra föredrag under våren 2020

Ansökan medlemskap

Borstahusens Museiförening - Styrelse

Lennarth Cronsell 
Ordförande
070-6759937
lennarth@cronsell-bs.se

Camilla Christerson
Vice ordförande

Elisabeth Arvidsson
Sekreterare

Folke Pehrsson
Kassör

Inger Torebo
Ledamot

Marina Sander
Ledamot

Peter Holmberg
Suppleant

Kalle Håkansson
Suppleant

Revisorer
Nils-Erik Nilsson
Thor-Leif Hansson

Revisorsuppleant
Vakant

Valberedning
David Olow (sammankallande)
Ingrid Jerlsten
Jan Elfström