Borstahusens Museiförening

Välkommen till
Borstahusens Museiförening

Bli medlem och stötta vår verksamhet. För endast 200 kronor om året får du gratis inträde till museum och konsthall och rabatt på inträde till våra trevliga och intressanta föredrag och vandringar.

Klicka här för att se vårt program för hösten 2020

Ansökan medlemskap

Borstahusens Museiförening - Styrelse

Inger Torebo 
Ordförande
inger@torebo.com

Camilla Christerson
Vice ordförande

Elisabeth Arvidsson
Sekreterare

Folke Pehrsson
Kassör

Lennarth Cronsell
Ledamot

Marina Sander
Ledamot

Peter Holmberg
Suppleant

Kalle Håkansson
Suppleant

Revisorer
Nils-Erik Nilsson
Thor-Leif Hansson

Revisorsuppleant
Vakant

Valberedning
David Olow (sammankallande)
Ingrid Jerlsten
Jan Elfström