Föredrag 2018

Föredrag hösten 2018

Tisdag 4/9
Statsvetare Anders Persson, Lunds Universitet, ”Om Nordkorea”.

Tisdag 9/10
Ingela Wahlgren och Rune Lindqvist, ”Under Paris himmel”. Musikprogram i restaurangen.

Tisdag 13/11
Professor Anders Tingström, Lunds Universitet, ”Mänsklig och artificiell intelligens - likheter och skillnader”.

Tisdag 20/11
Börje Ljunggren, f.d. ambassadör i Peking, ”Den kinesiska drömmen”.