Program 2021

Program 2021

Temat för vår verksamhet – ”Alla dessa hus” – fortsätter under 2021 och kommer då att fokusera på arkitektur, byggnadsvård och -hantverk. Vi planerar bland annat för vandringar, föredrag, workshops och en ny utställning.

De karaktäristiska husen i Borstahusen väcker berättigad uppmärksamhet. Husen skiftar i uttryck, material och storlek beroende på vid vilken tid de byggdes och av vem. Yrke och position avgjorde. De tre gatorna där husen ligger tätt och på rad är även de unika, liksom de smala gatten.

Temat innebär att en mindre utställning kring byggnadsvård ska sammanställas. Här kan komma att finnas råd och rekommendationer kring bevarande och exempel på lämpliga material vid upprustning och renovering.

Planeringen av olika aktiviteter för 2021 är i full gång och kommer att presenteras här så snart programmet är bestämt. Borstahusens Museum har ambitionen att vara en plats för kunskap och nyfikenhet!