Latest Past Events

Från Stock till Snipa

Pumphuset

  Båtbyggare Fredrik Lundahl från Röda Möllan berättar om de olika arbetsmomenten som behövs för att bygga en klinkbyggd snipa i trä. Gratis för medlem, 80 kr för övriga

Utställning om Borstahusgreven

År 2021 fick vi en donation via Christer Strandberg med brev, bilder, kvitto mm rörande Sture Andersson, Borstahusgreven. Nu har vi producerat en liten utställning om Sture och hans konstsamlande. ”Jag samlar på allt utom pengar” Ett samarbete mellan museiföreningen och konstföreningen. Borstahusgreven Sture Andersson Han var känd för sin klädelegans, bytte slips flera gånger...