Museum

Museum

I det gamla Pumphuset, som har renoverats, finns Borstahusens museum. Här åskådliggörs fiskelägets historia från bröderna Borste till dagens småbåtshamn där det fortfarande finns yrkesutövande fiskare. I museet finns en permanent utställning där man kan studera gamla fiskeredskap, se hur fiskelägets familjer levde och få en inblick i en fiskeskutas historia. Vi får också veta lite om själva Pumphusets tillkomst och användning. Tillfälliga temautställningar tar dessutom upp viktiga händelser som har haft betydelse för fiskelägets utveckling.