Museum

Museum

I det gamla Pumphuset, som nu har renoverats, finns Borstahusens nya museum. Här vill man försöka åskådliggöra lejets historia från bröderna Borste till dagens fiskeläge med sin småbåtshamn, där det fortfarande finns yrkesutövande fiskare. I museet finns en permanent utställning, där man kan studera gamla fiskeredskap, få se hur lejets familjer levde, eller en inblick i en fiskeskutas historia. Vi får också veta lite om själva Pumphusets tillkomst och användning. En årlig temautställning tar dessutom upp viktiga händelser som har haft betydelse för lejets utveckling.

Du är välkommen att kontakta oss för bokning av Museet och information via boka@pumphuset.nu