Museum

Museum

I det gamla Pumphuset, som har renoverats, finns Borstahusens museum. Här åskådliggörs fiskelägets historia från bröderna Borste till dagens småbåtshamn där det fortfarande finns yrkesutövande fiskare. I museet finns en permanent utställning där man kan studera gamla fiskeredskap, se hur fiskelägets familjer levde och få en inblick i en fiskeskutas historia. Vi får också veta lite om själva Pumphusets tillkomst och användning. Tillfälliga temautställningar tar dessutom upp viktiga händelser som har haft betydelse för fisklägets utveckling.

Välkommen att kontakta oss för bokning av Museet och information via boka@pumphuset.nu