Restaurang

Restaurang

Pumphuset Restaurang är under förnyelse.

Nu pågår arbetet med ambitionen att göra pumphuset till en destination med fokus på att utveckla restaurangverksamhet och tillsammans med konstförening och museiföreningen göra Pumphuset till den naturliga samlingspunkten i Borstahusen.

För att möjliggöra detta så krävs det en uppfräschning av restaurangen med tillhörande utrymmen. En tät dialog sker redan med museum- och konstförening för att skapa bästa förutsättningarna för alla som bedriver verksamhet i vår fina byggnad.

Just nu är vi inne i ett aktivt arbete med att få rätt aktörer på plats för att driva restaurangen. Vi har därför i dagsläget ingen möjlighet att lämna information om när restaurangen öppnar igen.

Vid eventuella frågor kontakta David Sandqvist på uppgifter nedan:
Tel. 0733-232159
Mail david.sandqvist@midhem.se