Program 2021

Program 2021

OBS!

Vårens vandringar inställda!

Det gäller följande datum: 25 april, 4 maj och 23 maj.

Vi kommer att genomföra vandringarna så fort pandemin tillåter.

Till er som redan bokat - vi kontaktar er via mail
Och till er som har frågor - hör av er via mail till borstahusensmuseum@gmail.com

 

Temat för vår verksamhet – ”Alla dessa hus” – fortsätter under 2021 och kommer då att fokusera på arkitektur, byggnadsvård och -hantverk. Vi planerar bland annat för vandringar, föredrag, workshops och en ny utställning.

De karaktäristiska husen i Borstahusen väcker berättigad uppmärksamhet. Husen skiftar i uttryck, material och storlek beroende på vid vilken tid de byggdes och av vem. Yrke och position avgjorde. De tre gatorna där husen ligger tätt och på rad är även de unika, liksom de smala gatten.

Temat innebär att en mindre utställning kring byggnadsvård ska sammanställas. Här kan komma att finnas råd och rekommendationer kring bevarande och exempel på lämpliga material vid upprustning och renovering.

Planeringen av olika aktiviteter för 2021 är i full gång och redan nu kan vi presentera tre vandringar under våren.

Söndagen den 25 april - Tills vidare inställd
Strandvägen då och nu, från Borstahusens hamn till Lindeshamn

Sven-Erik Thosteman berättar om bland annat tegelbruken, Landskronabornas sommarställen och Thulinfältet
(ca 1,5 tim). Vi stannar under vandringen vid fiskargumman för en kort vila och möjlighet att inta egen medhavd
fika. Samling vid Pumphuset kl 17:30.

Tisdagen den 4 maj - Tills vidare inställd
Längs Säbyån

Kommunekolog Therése Ehrnstén berättar om naturområdet, klimatförändringarna och den biologiska
mångfalden. Vad har kommunen hittills gjort och vad planeras? Vandringen avslutas med en håvning
i bäcken (ca 1 tim). Samling vid Utegymmet, Lill-Olas kl 17:30.

Söndagen den 23 maj - Tills vidare inställd
Strandvägen då och nu, från Borstahusens hamn till Lindeshamn

Sven-Erik Thosteman berättar om bland annat tegelbruken, Landskronabornas sommarställen och Thulinfältet
(ca 1,5 tim). Vi stannar under vandringen vid fiskargumman för en kort vila och möjlighet att inta egen medhavd
fika. Samling vid Pumphuset kl 17:30.

 

Vandringarna är öppna för ett begränsat antal deltagare, varför anmälan är obligatorisk.
Maila din anmälan till borstahusensmuseum@gmail.com. 40 kr för medlem, 80 kr för icke medlem.

 

Varmt välkommen -  Borstahusens Museum har ambitionen att vara en plats för kunskap och nyfikenhet!