Utställningar

Välkommen till våra utställningar

"Livet på lejet"

Vår permanenta utställning visar fiskarens liv, kvinnornas arbete, båtvarv och segelmakare samt Pumphusets historia och Borstahusens utveckling. Museets öppettider >>

"Öraflär" är flöte av bark från svartpoppel med ägarens initialer och BH eller BHS för fiskeläget Borstahusen inristade.

 

 

"Alla dessa hus"

Temat för vår verksamhet – ”Alla dessa hus” – fortsätter under 2021 och kommer då att fokusera på arkitektur, byggnadsvård och -hantverk. Vi planerar bland annat för vandringar, föredrag, workshops.

 

De karaktäristiska husen i Borstahusen väcker berättigad uppmärksamhet. Husen skiftar i uttryck, material och storlek beroende på vid vilken tid de byggdes och av vem. Yrke och position avgjorde. De tre gatorna där husen ligger tätt och på rad är även de unika, liksom de smala gatten.

Utställningen visar byggnadsvård med utgångspunkt i Borstahusens unika bebyggelse och här ges råd och rekommendationer.

 

 

 

Detalj av tegelfasad

foto Joel Kjellgren
foto Joel Kjellgren

 

foto Joel Kjellgren