Sponsorer och bidrag

Sponsorer och bidrag

Stort TACK till Riksantikvarieämbetet för deras beslut enligt förordningen (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete att lämna bidrag 200 000 kr till Projektet Jakten på Borstahussnipan- Vi bygger en snipa och vi bygger gemenskap.

Stort TACK till de två föreningarna SMART samt Café Konsthallen,som nu upphört och beslöt att donera överskottet om 200 000 kr

Stort TACK till Landskrona stad för bidrag om 50 000 kr

Vår egen förening, Borstahusens museiförening bidrar med 200 000 kr

Stort TACK till alla er som väljer att stötta oss i detta projekt genom att bidra med pengar. Finns även i museet på vårt sponsorrep:

Scanlight System AB genom Jan och Robert Andersson, Råå

Fredrik Lundahl, Sebastian Jobjörnsson, fam Nerme Duker

Peter Holmberg, Robin Berkhuizen, Karin Holmberg, Kalle Håkansson, Björn Forssell, Marina Sander, Bengt Gamner

Bengt Holmqvist, Patrick Komstedt, Olav Larsten, Björn Björne, Agneta Haraldsson, Ashley Meddings, Claes Persson, Ingrid Persson, Bodil Ahlström, Anton Björsing, Henrik Aulin, ThorLeif Hansson, Monica Sandell, Jan Olsson, Anna Holgersson Holmberg, Göran Nyström, Kent Edvin Ingemar Knutsson, Anders Lindskog, Eva Olow

Vi passar här också på att tacka er som bidrar med "hjälpande händer" genom att sticka fiskarmössor till försäljning, göra nyckelringar av knopar, och att genom ert arbete i processen bidra med tid och kunskap och föra processen framåt!